ประวัติความเป็นมา

Details
Category: บทความ
Published on Sunday, 18 August 2013 13:45
Written by phornchai
Hits: 8847

 

สำนักงานดุลยกิจการบัญชีเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2531 ในระยะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหลักคือ

 

การรับทำบัญชี และการรับจดทะเบียนนิติบุคคล ได้มีการดำเนินงานมาร่วม 20 ปีโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์

 

และความชำนาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี จนในปัจจุบันได้ขยายการให้บริการครอบคลุมถึง การให้บริการด้านภาษี

 

บริการด้านการเงิน บริการด้านกฎหมายและบริการด้านคอมพิวเตอร์

 

 

ผู้บริหารและบุคลากร : คุณ ไสว จิตตโสภาวดี (ทนายความ)

 

การศึกษาบัญชีบัณฑิต(สาขาต้นทุน)นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์ ฝ่ายสินเชื่อและการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์