บริการด้านการเงิน

Details

 

  • การปรับโครงสร้างหนี้และแก้ไขปัญหาหนี้

  • จัดทำประมาณการทางการเงินเสนอขอสินเชื่อ

  • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

  • ให้คำแนะนำในการจัดโครงสร้างทุนที่เหมาะสม

  • ประเมินมูลค่าของกิจการ

  • จัดทำเอกสารเสนอและจัดหาผู้ร่วมทุน

  • ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์และปรับปรุงกำไร

  • จัดทำแผนงานธุรกิจเพื่อใช้ในการบริหารงาน

   
© Dulyakij