เราเข้าใจทุกปัญหาของคุณ "DKAC ONE STOP SERVICE ครบ จบ ในที่เดียว"

facts-img

5

ประสบการณ์กว่า 25 ปี

facts-img

100

ลูกค้ากว่า 500+ ราย

facts-img

1

5 บริการการด้านการเงิน

facts-img

ทำไมต้องเป็น สำนักงานดุลยกิจการบัญชี ?


       ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ทางด้านบัญชี ภาษี และการเงิน ในทุก ๆ ธุรกิจ

       เรามีกลุ่มทีมงานมืออาชีพทางด้านบัญชีโดยเฉพาะ และรวมถึงส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรธุรกิจ

       ใส่ใจบริการด้วยความมุ่งมั่น และมีมาตรฐานด้วยราคาที่เข้าถึงได้

โดย สำนักงานดุลยกิจการบัญชี ได้รับการรับรองคุณภาพการทำงาน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ว่ามีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

หนังสือรับรองจากสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

service-image

หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

service-image

OUR SERVICES

บริการของเรา

service-image
service-icon

บริการด้านบัญชี

วางระบบบัญชี ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
service-image
service-icon

บริการด้านการเงิน

การปรับโครงสร้างหนี้และแก้ไขปัญหาหนี้ จัดทำประมาณการทางการเงินเสนอขอสินเชื่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
service-image
service-icon

บริการด้านกฎหมาย

เป็นตัวแทนช่วยเจรจาแก้ปัญหาหนี้กับธนาคาร ร่างสัญญาร่วมทุนและสัญญาทางการเงิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
service-image
service-icon

บริการด้านภาษีอากร

จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน/ปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
service-image
service-icon

บริการด้านคอมพิวเตอร์

บริการให้คำปรึกษาปัญหาและให้คำแนะนำระบบงานคอมพิวเตอร์ บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง