เราเข้าใจทุกปัญหาของคุณ "DKAC ONE STOP SERVICE ครบ จบ ในที่เดียว"

บริการด้านการเงิน

service-image

1. การปรับโครงสร้างหนี้และแก้ไขปัญหาหนี้

2. จัดทำประมาณการทางการเงินเสนอขอสินเชื่อ

3. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

4. ให้คำแนะนำในการจัดโครงสร้างทุนที่เหมาะสม

5. ประเมินมูลค่าของกิจการ

6. จัดทำเอกสารเสนอและจัดหาผู้ร่วมทุน

7. ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์และปรับปรุงกำไร

8. จัดทำแผนงานธุรกิจเพื่อใช้ในการบริหารงาน