เราเข้าใจทุกปัญหาของคุณ "DKAC ONE STOP SERVICE ครบ จบ ในที่เดียว"

บริการด้านคอมพิวเตอร์

service-image

1. บริการให้คำปรึกษาปัญหาและให้คำแนะนำระบบงานบัญชีคอมพิวเตอร์

2. บริการวางระบบโปรแกรมบัญชีบนคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. บริการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารควบคุมระบบงานสารสนเทศ

4. บริการจัดอบรมบุคลากรด้านการใช้งานบัญชีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image